Kaliber Kompas, voor een leraar van kaliber
Met Kaliber Kompas brengt u uw competenties in taal, rekenen, sociale competentie & burgerschap en ouderbetrokkenheid in kaart. U kunt daarna bepalen of, waarin en hoe u zich (verder) wilt professionaliseren. Zo blijft óf wordt u een leraar van kaliber! Hoe werkt het Kaliber Kompas?

Kaliber inspiratie
Naast Kaliber Kompas vindt u op deze site Kaliber inspiratie: praktische tips om aan sociale competentie en burgerschap te werken. Alle inspiraties komen voort uit het Kompas sociale competentie en burgerschap.
Elke Kaliber inspiratie biedt een lessuggestie, achtergrondinformatie, en de mogelijkheid om te reageren, of de les aan te vullen met uw eigen ideeën. Zo inspireert ú weer uw collega’s!
Hieronder de Kaliber inspiratie van deze week!

Filosoferen in de klas, bijvoorbeeld over ‘aardig doen’!

Kaliber inspiratie 11

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze kunnen filosoferen, bijvoorbeeld over ‘aardig doen’!

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Voer een filosofisch gesprek met de leerlingen. Bijvoorbeeld over ‘aardig doen’.
  Hoe filosofeert u met uw leerlingen? Lees meer >>>
 • U bent de vragensteller. Stel een vraag en reageer op elk antwoord met een volgende vraag, net zolang tot u niet meer verder kunt.
Voorbeelden van vragen zijn:
- Wat is aardig doen?
- Moet je altijd aardig doen?
- Is aardig doen en aardig zijn hetzelfde?
- Moet je altijd rekening houden met een ander?
- Wat is belangrijker, aardig zijn voor de ander of aardig zijn voor jezelf?
- Wordt iedereen aardig geboren?
- Hoe komt het dat je tegen de een gemakkelijker aardig doet dan tegen de ander?
- Wat doe je als aardig doen nadelig is voor jezelf?
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Wat willen jullie doen in de les?

Kaliber inspiratie 10

Doel: Ik laat de leerlingen in groepjes bedenken wat ze in een les willen doen.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Vertel de leerlingen dat ze zelf mogen verzinnen wat ze in een bepaalde les gaan doen. Bijvoorbeeld tijdens de gymles, muziekles, handvaardigheidsles, of….
 • Maak groepjes van 3 of 4 leerlingen.
  Let op! De groepjes hebben maar kort de tijd om ideeën te bedenken. Stel daarom homogene groepjes samen. Zo weet u zeker dat ook de kinderen aan bod komen die zich van nature wat meer op de achtergrond houden.
  Meer weten over samenwerkingsvaardigheden bevorderen? >>>
 • Laat elk groepje in ongeveer 5 minuten een leuke activiteit bedenken voor de les (geef aan om welk soort les het gaat).
 • Schrijf de ideeën op het bord, en kies met de hele klas het beste idee uit.
 • Vraag de leerlingen hoe de les precies moet gaan en wat er allemaal moet gebeuren om de les te kunnen uitvoeren. Schrijf ook deze ideeën op het bord:
Lesvoorbeelden:
- muziekles met zelfgemaakte instrumenten, of zelf meegebrachte muziek
- kunstobject maken met bijzondere materialen
- toneelstuk met echte verkleedkleren
- quiz of show naspelen
 • Voer de les uit die jullie bedacht hebben.
 • Niet alleen leerlingen kunnen samenwerken; u kunt ook met andere scholen samenwerken! Lees meer >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Hoe voorkom je dat je uit je vel springt?

Kaliber inspiratie 9

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze zich kunnen beheersen in moeilijke situaties.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Vertel de leerlingen dat het soms moeilijk is om jezelf te beheersen. Herkennen ze dat?
 • Vraag de leerlingen of zij moeite hebben om zichzelf te beheersen als:
  - ze een wedstrijd (tijdens de gymles) verliezen
  - hun beste vriend uitgescholden wordt of een ander hen jent of uitdaagt
  - een ander iets van hen afpakt of hen schopt of slaat
  - ze hun zin niet krijgen.
 • Hoe zorgen de leerlingen ervoor dat ze niet uit hun vel springen? Tellen ze tot tien, zeggen ze rustig wat ze ervan vinden, vragen ze hulp of sluiten ze een compromis? En hoe staat het met uw eigen zelfbeheersing? Lees meer >>>
 • Laat de leerlingen zelf groepjes van twee of drie maken.
 • Geef de groepjes 2 minuten de tijd om een situatie te bedenken waarin iemand probeert om zichzelf te beheersen.
 • Laat de groepjes de situatie uitspelen. Geef ze daarvoor maximaal 1 minuut de tijd.
 • Vraag na elk stukje aan de andere leerlingen hoe iemand zich probeerde te beheersen.
 • Vertel: ‘Als je je tijdens een ruzie kunt beheersen, kun je proberen de gevoelens van de ander te begrijpen. Waarom doet de ander zo, waarom is hij zo boos?’
 • Laat de leerlingen een fragment uit een film zien waarin personages zich ergeren of ruzie maken. Bijvoorbeeld in: Finding Nemo, Shrek of Madagascar (vanaf 6 jaar).
  Hoe reageert uzelf op een conflict? Lees meer >>>
 • Vraag daarna:
  - Hoe ontstaat de ruzie? Wat denkt of vindt de één? Wat denkt of vindt de ander?
  - Hoe voelt de één zich, denk je? En de ander?
  - Beheersen ze zich? Hoe zie je dat?
  - Lossen ze de ruzie op? Hoe dan? Of: Waarom niet?
 • Vraag de leerlingen alert te zijn op (dreigende) ruzies. Kunnen ze zichzelf inhouden? Proberen ze een ander te begrijpen? Hoe doen ze dat?
  Toch ruzie in de klas? Lees meer >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

In actie komen voor een goed doel!

Kaliber inspiratie 8

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze samen in actie kunnen komen voor een goed doel.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Surf met de leerlingen naar www.goededoelen.startpagina.nl, en bekijk de site samen.
 • Verdeel de leerlingen in tweetallen. Geef ieder tweetal 10 minuten om de website van een goed doel te bezoeken. Waar staat dat goede doel voor? Zorg dat de tweetallen verschillende sites kiezen!
  Waarom aandacht voor goede doelen? Lees Sociale competentie in de praktijk!>>>
 • Laat de tweetallen om de beurt kort iets vertellen over ‘hun’ goede doel.
 • Kies met de leerlingen een doel uit waarvoor ze met de hele klas in actie willen komen.
 • Bekijk samen de website van het gekozen doel. Beantwoord met de leerlingen:
 1. Voor wie of wat zet het goede doel zich in?
 2. Wie heeft het goede doel opgericht (en waarom)?
 3. Hoe verzamelt het goede doel geld?
 4. Wat heeft het goede doel al gedaan?
 • Bedenk met de leerlingen wat ze willen doen voor dit goede doel. Een geldinzamelingsactie houden? Hoe? Laat de leerlingen hun ideeën opschrijven.
  Waarom geven mensen eigenlijk aan goede doelen? Lees meer >>>
 • Kies met de klas één idee uit. Bedenk:
 1. Wanneer de leerlingen de actie gaan houden.
 2. Welke voorbereidingen daarvoor nodig zijn (materialen, hulp van mensen, et cetera).
 3. Wie wat gaat doen, en wanneer.
 • Houd de actie.
 • Informeer de leerlingen, de school, de ouders en de krant (?) wat de actie opgeleverd heeft. Sluit de actie feestelijk af.
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.

 

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Ervaringen delen op een klasblog!

Kaliber inspiratie 7

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze hun ervaringen kunnen delen op een klasblog.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Laat de leerlingen nadenken over wat ze de afgelopen week hebben meegemaakt. Vraag elke leerling vijf dingen op te schrijven (of te tekenen). Laat de leerlingen daarna:
  -  een krul zetten bij de dingen die ze aan iemand uit de klas of aan de hele klas zouden willen vertellen, of al hebben verteld
  -  een kruis zetten bij de dingen die ze liever niet willen vertellen.
 • Vraag een paar leerlingen  te vertellen waarom ze ergens een kruis of een krul hebben gezet. Zit de reden voor een kruis of een krul in het soort gebeurtenis (leuk/naar), of in jezelf (prater/ geen prater), of in de anderen (wel interesse/geen interesse)?
  Hoe stimuleert u leerlingen om ervaringen te delen? Lees meer >>>
 • Vertel de leerlingen dat u een speciale weblog wilt maken: een klasblog.
  Wat is een weblog? Lees meer >>>
 • Bekijk als voorbeeld het klasblog op www.vijfdd.blogspot.com. Meer voorbeelden vindt u bij www.alleweblogs.nl (onder ‘Content’ en daarna onder ‘Klasblog’). Via www.weblog.nl kunt u zelf een gratis weblog maken.
 • Bedenk samen met de leerlingen een plan voor het klasblog. Bedenk bijvoorbeeld:
  - wat er allemaal op moet staan (bijvoorbeeld: verhaaltjes, foto’s, huiswerk, forum, repetities enzovoort)
  - hoe jullie de taken verdelen (wie levert wat voor het klasblog aan, wie zet het op de site, wie onderhoudt de klasblog).
 • Voer dit plan vervolgens uit.
 • De vijf dingen die de leerlingen op hebben geschreven, kunt u ook op uw klasblog plaatsen.
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik ondersteun de leerlingen tijdens de uitvoering van de activiteit, zonder dat ik het overneem. Ik beschrijf in het logboek wat ik doe.
 5. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.

 

Geplaatst in Ervaringen delen, Sociale competentie | Een reactie plaatsen

Wat zou jij doen als … ?

Kaliber inspiratie 6

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze een keuze kunnen maken bij een dilemma.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Bespreek met de leerlingen de volgende dilemma’s:
  Wat is een dilemma? Lees meer >>>
- Je vriendje pikt iets bij Albert Heijn, wat doe je?
- Je wilt naar een film voor boven de 12 jaar. Je bent nog maar 11. Geef je een verkeerde leeftijd op als ernaar wordt gevraagd?
- Je hebt gehoord dat kinderen uit jouw klas Achmed willen opwachten na school en hem willen afrossen. Zeg je het tegen de juf?

(Bron: Kinderen en … hun Morele Talenten, Kwintessens Uitgevers/CED-Groep)

 • Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. De leerlingen moeten elkaar vertrouwen!
 • Geef alle leerlingen een leeg A4-vel.
 • Hebben de leerlingen zelf ook een dilemma (gehad)? Laat hen hun dilemma opschrijven. De leerlingen beschrijven alleen het probleem, niet hoe zij het hebben opgelost.
 • Laat de leerlingen daarna het vel doorschuiven naar de klasgenoot links van hen. De klasgenoot leest het dilemma, en schrijft eronder hoe hij dit probleem zou aanpakken.
 • Vervolgens vouwt hij het papier dubbel; zo kan niemand lezen wat hij geschreven heeft.
 • Dan geeft hij het papier door aan de volgende in zijn groepje. De leerlingen geven het vel net zolang door, totdat iedere leerling zijn eigen blaadje weer terug heeft.
 • Laat de leerlingen het vel openen en de drie oplossingen van de anderen lezen.
 • Laat de leerlingen daarna in tien minuten de dilemma’s en oplossingen bespreken.
 • Bespreek klassikaal na.
  Hoe omgaan met keuzes van anderen? Lees meer >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij. Ik noem bijvoorbeeld dilemma’s die mijn leerlingen mee hebben gemaakt.
 4. Ik ondersteun de leerlingen tijdens de uitvoering van de activiteit, zonder dat ik het overneem. Ik beschrijf in het logboek wat ik doe.
 5. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Een keuze maken, Sociale competentie | 1 reactie

Samen de vrolijkste krant van Nederland maken!

Kaliber inspiratie 5

Doel: Ik laat de leerlingen ervaren hoe ze goed kunnen samenwerken.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Vertel de leerlingen dat zij De vrolijkste krant van Nederland gaan maken.
 • Brainstorm samen over de rubrieken die in de krant komen, zoals:
  grappige berichtjes uit de buurt, leuke weetjes of wist-je-datjes, moppen, puzzels en raadsels, karikatuurtekeningen, advertenties van dingen waar je vrolijk van wordt, blunders van mensen op school of in de wijk, humoristische stripverhaaltjes, het beste weerbericht aller tijden…
  Hoe een brainstorm begeleiden? Lees meer >>>
 • Laat de leerlingen tweetallen maken. Elk tweetal kiest een rubriek. Kiezen tweetallen dezelfde rubriek? Laat hen dan afspreken hoe ze hun rubriek vullen om dubbelingen te voorkomen.
  Samenwerken in de praktijk? Lees meer >>>
 • Laat de tweetallen vijf minuten brainstormen over hun rubriek, en laat ze hun ideeën opschrijven.
 • Laat de leerlingen (vandaag en/of op een ander moment) aan hun rubriek werken. Ze mogen zelf bepalen hoe. Ze kunnen de taken verdelen of samen aan één taak werken.
  Hoe kunnen de leerlingen Optimaal samenwerken? Lees meer >>>
 • Laat de leerlingen grappige of moeilijke momenten tijdens het samenwerken opschrijven.
 • Spreek af wanneer de leerlingen hun rubriek in het klad af moeten hebben.
 • Maak de krant af. Laat de tweetallen om beurten hun stukje tekst typen en uitprinten. Laat de klas zelf bedenken in welke volgorde iedereen aan de beurt komt.
 • Perforeer wat A3-vellen en bind ze samen. Schrijf voorop: De vrolijkste krant van Nederland.
 • Laat de tweetallen hun rubriek in de krant plakken.
 • Is de krant klaar? Bekijk en bespreek de krant in de kring. Laat de leerlingen kort iets vertellen over hun rubriek. Vraag hoe de samenwerking is verlopen (zowel de samenwerking in tweetallen als die met de hele klas). Wie heeft er nog een goede tip om de samenwerking te verbeteren?
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik ondersteun de leerlingen tijdens de uitvoering van de activiteit, zonder dat ik het overneem. Ik beschrijf in het logboek wat ik doe.
 5. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Samen spelen en werken, Sociale competentie | Een reactie plaatsen

Wat vind jij aardig?

Kaliber inspiratie 4

Doel: ik laat de leerlingen ervaren dat er meer manieren zijn om aardig te doen.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Lees de onderstaande situaties één voor één voor aan de leerlingen.
 • Laat hen bij elke situatie opschrijven wat ze zouden doen. Vertel dat het er niet om gaat wat de juiste manier is, maar dat ze bedenken waarom ze zo zouden reageren.
 • Schrijf als reminder op het bord:
  –> Wat doe je en waarom doe je dat? Er zijn meer goede manieren!
  Meer weten over aardig zijn? Lees Wat is aardig? >>>
Situaties:

 1. Je jongere zusje wil een mooie tekening voor haar juf maken, maar het mislukt steeds. Je staat al klaar om haar te helpen, maar dat wil ze niet. Wat doe je?
 2. Je vriend is teleurgesteld omdat hij niet geplaatst is in het voetbalteam waarop hij hoopte. Je probeert hem op te vrolijken door leuke dingen voor te stellen. Maar hij reageert chagrijnig en wijst elk idee af. Wat doe je?
 3. De vader van je klasgenoot is erg ziek. Je klasgenoot is heel verdrietig. Jij weet dat het helpt om te praten als je verdriet hebt. Op de fiets naar huis vraag je hoe het gaat. Je biedt je hulp aan. Maar je klasgenoot antwoordt kortaf en fietst hard door. Wat doe je?
 • Bespreek de situaties in een kringgesprek. Hoe reageren de leerlingen als iemand niet van hun ‘aardigheid’ gediend is? Raken de leerlingen gepikeerd en trekken ze zich terug? Of blijven ze doorgaan? Waarom reageren ze op die manier?
 • Reageer steeds positief op de inbreng van de leerlingen.
  Meer (met de leerlingen) lezen over aardig zijn? Lees Boeken over aardig doen >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe. Bijvoorbeeld als een leerling met een moeilijke situatie te maken heeft en ‘aardig doen’ een item is in de groep.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij. Ik verander de situaties bijvoorbeeld in situaties die de leerlingen zelf hebben meegemaakt.
 4. Ik evalueer de activiteit.
 5. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Aardig doen, Sociale competentie | Een reactie plaatsen

Stel samen je rechten en plichten in de klas op!

Kaliber inspiratie 3

Doel: Ik bespreek met de leerlingen wat democratie is en ik stel samen met hen hun rechten en plichten in de klas op.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Vertel de leerlingen over democratie. Bijvoorbeeld: een democratie is een manier waarop een land bestuurd wordt; er zijn volksvertegenwoordigers (de regering en het parlement), mensen mogen stemmen en verschillende meningen hebben; mensen hebben rechten en plichten.
  Démos (Gr.) = volk; kratos (Gr.) = kracht of macht; democratie = het volk aan de macht.
 • Geef de leerlingen een blad met de volgende vragen:
  - Wie is op school de baas? Waarom? Wat vind je daarvan?
  - Mag je op school zeggen wat je vindt? Geef een voorbeeld.
  - Kun je op school meebeslissen over belangrijke zaken? Geef een voorbeeld.
  - Op welke manier zou je nog meer democratie op school willen zien?
  Hoe democratisch is uw school? Lees meer>>>
 • Bekijk met de leerlingen de site www.kinderrechten.nl.
 • Laat de leerlingen enkele rechten van het kind zien. Wat vinden de leerlingen van deze rechten?
 • Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Geef ieder groepje een oranje en een geel vel. Bovenaan het oranje vel staat Rechten, bovenaan het gele vel Plichten.
  Meer weten? Lees De grondrechten in begrijpelijk Nederlands >>>
 • Laat de leerlingen rechten en plichten voor op school bedenken en op de vellen schrijven.
 • Hang de vellen van de groepjes naast elkaar op.
 • Maak samen met de leerlingen een top 5 van zowel rechten als plichten voor de klas.
 • Schrijf deze top 5 op een vel papier. Plak dit vel aan de deur van de klas (aan de gangkant).
  Een voorbeeld van een top 5 Rechten en plichten? Lees meer >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik de activiteit bij.
 4. Ik ondersteun de leerlingen tijdens de uitvoering van de activiteit, zonder dat ik het overneem. Ik beschrijf in het logboek wat ik doe.
 5. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Burgerschap | Een reactie plaatsen

Hoe kom je op voor jezelf?

Kaliber inspiratie 2

Doel: Ik laat de leerlingen bespreken hoe ze voor zichzelf op kunnen komen.

Hoe voer ik de activiteit uit?

 • Neem drie grote flappen papier. Schrijf op elk vel één van de volgende situaties:
1. Je bent bij een jarige tante op bezoek. Zij geeft iedereen taart, behalve jou.
2. Je staat in de rij bij de boekhandel. Als het jouw beurt is, dringt een meneer voor.
3. Je wilt graag buiten spelen, maar dat mag niet. Andere kinderen spelen wel buiten.
 • Vraag de leerlingen:
  - Hebben zij ook wel eens zoiets meegemaakt?
  - Wat dachten of voelden zij op dat moment?
  - Wat deden zij op dat moment? Kwamen ze voor zichzelf op? Hoe voelde dat?
  Opkomen voor jezelf bevorderen? Lees meer >>>
 • Schrijf de antwoorden van de leerlingen op de vellen.
 • Laat de leerlingen drie gebeurtenissen bedenken waarbij ze voor zichzelf opkwamen. Laat hen opschrijven wat en hóe ze dat deden. Wat hebben ze gezegd of gedaan? Hebben ze dat op een aardige manier gedaan, of op een minder aardige manier?
 • Bespreek de situaties na, of speel ze uit. Laat andere leerlingen reageren. Hadden zij hetzelfde gedaan als hun klasgenoot, of juist iets heel anders?
 • Vertel dat de besproken situaties steeds gaan over opkomen voor jezelf tegen een volwassene (je tante, een meneer, je vader of moeder). Wat zouden de leerlingen doen als het om situaties gaat met andere kinderen? Komen de leerlingen moeilijker voor zichzelf op als ze te maken hebben met een (vreemde) volwassene dan met een klasgenoot? Of maakt het niets uit?
  Hoe assertief bent u? Lees meer >>>
 • Geef eventueel de volgende voorbeelden:
1. Jelle trakteert in de klas. Hij geeft iedereen een traktatie, behalve jou.
2. Je staat vooraan in de gymrij. Agnes kruipt voor, maar jij wilt vooraan staan.
3. Je ziet kinderen knikkeren. Je wilt meedoen, maar dat mag niet van de kinderen.
 • Hoe komen leerlingen op voor zichzelf tegenover u? Lees meer >>>
To do-lijst: voorbereiding, uitvoering en evaluatie

 1. Ik lees de activiteit en het bijbehorende materiaal.
 2. Ik bepaal wanneer ik deze activiteit met mijn groep doe. Bijvoorbeeld als ik merk dat sommige leerlingen niet zo goed voor zichzelf opkomen.
 3. Ik houd in een logboek bij hoe de activiteit verloopt. Zonodig stel ik hem bij.
 4. Ik evalueer de activiteit. Ik concludeer of en hoe ik de activiteit de volgende keer zou doen.
Geplaatst in Opkomen voor jezelf, Sociale competentie | Een reactie plaatsen